Bob Forrest - Survival Songs


Bob Forrest? Wie is dat ook alweer? Om daar achter te komen kun je mogelijk het beste zijn in 2013 verschenen boek Running with Monsters (een verslag/herinnering) gaan lezen. Aan de andere kant kun je jezelf ook beperken tot het beluisteren van Survival Songs, want het zal mij verbazen wanneer de thematiek afwijkt. Bob Forrest was niemand anders dan de creatieve geest achter Thelonious Monster. Je zou hem toenmaals mogen kenmerken als redelijk succesvol. Echter het criterium veelbelovend daar heeft Bob eigenhandig een streep doorgezet vanwege een duizelingwekkend diepe val in drank en drugs. Zijn “habbit” was al in gang gezet voordat hij succesvol werd, en heeft hem jaren gekost om tot bezinning te komen. Survival Songs rekent af met die weggegooide jaren. Het is in de eerste plaats een intense weergave van iemand die diep zat en terug kroop om zijn leven opnieuw zin te geven.
 
Wanneer we in 1992 de tekst van Body & Soul ( afkomstig van Beautiful Mess, mede opmerkelijk vanwege Tom Waits zijn vocale bijdrage) goed tot ons hadden laten doordringen, dan hadden we meteen geweten hoe de zaken stonden. Menselijke gevoelens waren toen vanwege drugs overmaat al afgevlakt tot afgestompte oprispingen. Het nummer komt hier om duidelijke redenen weer terug. Zijn teksten zijn scherp gebleven. Analyses, observaties uit een verknoeid leven. Zonder excuses vertelt Forrest over zijn misère, de oorzaak en zijn “lessen geleerd”. Gelukkig wist hij los te komen van zijn verslaving en kan het navertellen. Forrest is boos en tegelijkertijd verdrietig dat het ooit zo ver heeft kunnen komen, echter hij realiseert zich dat je de tijd niet terugdraait. Een nummer als Cereal Songs laat aan duidelijk niets te wensen over. Bob gaat voor de herkansing. Heroïne en cocaïne hadden alles van hem afgenomen. Zijn leven, zijn vrienden, hij leefde slechts om in zijn primaire behoefte te voorzien. Survival Songs is een indrukwekkend en oprecht verslag. Dusdanig dat Survival Songs, zo op de valreep van 2015, tot een van de beduidende platen van het jaar behoort. Kindness is everything, and love is all there is.
 
Rein van den Berg

Releasedatum: 9 oktober 2015 Six Degrees Records
Website: http://bobforrestmusic.com/